Сума в лева
Срок в месеци
С превод на работна заплата

Кредит със застраховка

Кредит без застраховка

Месечна вноска
0 лева
0 лева
Годишен лихвен процент
0.00 %
0.00 %
За първите 12 месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвения процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
Годишен лихвен процент на разходите (ГПР)
0.00 %
0.00 %
ГПР включва общите разходи (настоящи или бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Обща дължима сума
0.00 лева
0.00 лева

Избери желана сума от 1000 до 38000 лева за срок от 6 до 120 месеца.

Уебсайтът на Райфайзенбанк използва бисквитки (cookies)

Това се прави с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата “Политика за използване на бисквитки”

Разбрах