Осъществи плановете си онлайн !

Независимо от всеки сезон и всеки твой план, Райфайзенбанк има решение! Възползвай се от преференциален лихвен процент при ползване на кредит със застраховка на кредитните вноски. При одобрение подпиши документите с един клик. Готово! Парите са по твоята сметка!
Запознай се с всички стъпки, които предстоят.

 

Изчисли месечната си вноска

Калкулатор и Кандидатстване

Избери сума и срок

Сума

400 000

Срок в месеци

0

 
Кредит със застраховка
Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели за обезпечаване на кредитни вноски към банка с покритие за смърт и трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване.
Кредит без застраховка
Месечна вноска
0 лева
0 лева
Годишен лихвен процент
За първите 12 месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвения процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
0.00 %
0.00 %
Годишен лихвен процент на разходите (ГПР)
ГПР включва общите разходи (настоящи или бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
0.00 %
0.00 %
Обща дължима сума
0.00 лева
0.00 лева
Такса обработка при кандидатстване
0.00 лева
0.00 лева
Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка
0.00 лева
0.00 лева
98% от нашите клиенти избраха кредит със застраховка

Детайли

Параметри на кредита
Размер на кредита

38000 лева

/максималната сума се определя според индивидуалния ти профил/

Валута лева
Срок от 6 месеца до 10 години

За кредити над 7 години сумата на кредита ти трябва да бъде минимум 5 000 лева и осигурителният ти доход да е минимум 500 лева

Такси

Такса обработка при кандидатстване

100,0 лева
Такса за откриване на разплащателна сметка 5,0 лева
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 2,9 лева

Предимства

 • Преференциален лихвен процент

  Преференциален лихвен процент при ползване на застраховка на кредитните вноски.

 • Съобразен с твоите нужди

  Най-доброто индивидуално решение, съобразено с личните ти предпочитания.

 • Прозрачно ценообразуване

  Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка.

 • Пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита

  Осигури си спокойствие при изплащане на кредита, защото неблагоприятните ситуации се случват без предупреждение и в тези моменти ти и семейството ти се нуждаете от подкрепа.

Контакти

Контактен център

0700 10 000 (Vivacom)
17 21 (A1 и Telenor)

call.center@raiffeisen.bg