Сума в лева
Срок в месеци

Кредит със застраховка

Кредит без застраховка

Застраховка „Живот ПЛЮС“   Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели на „Райфайзенбанк“ за обезпечаване на кредитни вноски покрива рисковете „Смърт вследствие на заболяване или злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване и злополука” при ЗК „УНИКА Живот“ АД до навършване на 65-годишна възраст на застрахования и рисковете „Смърт вследствие на злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие злополука” от навършване на 65-годишна възраст до навършване на 70-годишна възраст на застрахования или прекратяване на застраховката на друго основание.

За да се възползвате от застраховка „Живот ПЛЮС“ към настоящия момент е необходимо да :

• Нямате определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не сте в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Сте в добро здраве, не сте диспансеризиран като хронично болен и не провеждате медикаментозно лечение, през последните 3 години не сте боледувал, не сте лекуван и не ви е било известно да сте имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например хепатит В/С).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от Вас, Вие не следва да сключвате застраховка. Можете да се възползвате от кредит без застраховка .
Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели за обезпечаване на кредитни вноски към банка с покритие за смърт и трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване.
Месечна вноска
0 лева
0 лева
Годишен лихвен процент
0.00 %
0.00 %
За първите 12 месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвения процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
Годишен лихвен процент на разходите (ГПР)
0.00 %
0.00 %
ГПР включва общите разходи (настоящи или бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Обща дължима сума
0.00 лева
0.00 лева

Избери желана сума от 1 000 до 20 000 лева за срок от 6 до 96 месеца.

 
 

Предимства

 • Преференциален лихвен процент

  Преференциален лихвен процент при ползване на застраховка на кредитните вноски.

 • Съобразен с твоите нужди

  Най-доброто индивидуално решение, съобразено с личните ти предпочитания.

 • Прозрачно ценообразуване

  Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка.

 • Пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита

  Осигури си спокойствие при изплащане на кредита, защото неблагоприятните ситуации се случват без предупреждение и в тези моменти ти и семейството ти се нуждаете от подкрепа.