Сума в лева
Срок в месеци
Превод на работна заплата в Райфайзенбанк
Възползвай се от по-нисък лихвен процент като отбележиш с чек, ако вече получаваш работната си заплата в Райфайзенбанк или можеш да започнеш да си я превеждаш при одобрение на кредита.

Кредит със застраховка

Кредит без застраховка

Застраховка „Живот ПЛЮС“ Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели на „Райфайзенбанк“ за обезпечаване на кредитни вноски покрива рисковете „Смърт вследствие на заболяване или злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на заболяване и злополука” при ЗК „УНИКА Живот“ АД до навършване на 65-годишна възраст на застрахования и рисковете „Смърт вследствие на злополука“ и „Трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие злополука” от навършване на 65-годишна възраст до навършване на 70-годишна възраст на застрахования или прекратяване на застраховката на друго основание.

За да се възползвате от застраховка „Живот ПЛЮС“ към настоящия момент е необходимо да :

• Нямате определена инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК над 50% и да не сте в процедура на освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК.

• Сте в добро здраве, не сте диспансеризиран като хронично болен и не провеждате медикаментозно лечение, през последните 3 години не сте боледувал, не сте лекуван и не ви е било известно да сте имал едно от следните заболявания: сърдечен инфаркт или мозъчен инсулт, сърдечна или мозъчна операция, черепно-мозъчна травма, тежко сърдечно или белодробно заболяване (например: порок на сърцето, исхемична болест, хипертония, силикоза и др.), злокачествени заболявания (например рак, левкемия), тежки чернодробни и бъбречни заболявания (например цироза, бъбречна недостатъчност), положителна СПИН инфекция или тежки хронично-инфекциозни заболявания (например хепатит В/С).

В случай че едно или няколко обстоятелства не могат да бъдат потвърдени от Вас, Вие не следва да сключвате застраховка. Можете да се възползвате от кредит без застраховка.
Застраховка „Живот ПЛЮС“ на кредитополучатели за обезпечаване на кредитни вноски към банка с покритие за смърт и трайна загуба на работоспособност над 70% вследствие на злополука или заболяване.
Месечна вноска
0 лева
0 лева
Годишен лихвен процент
0.00 %
0.00 %
За първите 12 месеца се прилага фиксиран лихвен процент, след този срок лихвения процент е променлив и се формира от сбора на две компоненти: Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка. РЛП за кредити на ФЛ в лева е лихвеният процент по депозити с договорен матуритет над 3 (три) до 6 (шест) месеца от Домакинства в български лева, съгласно лихвената статистика на Българската народна банка („БНБ“) „Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“.
Годишен лихвен процент на разходите (ГПР)
0.00 %
0.00 %
ГПР включва общите разходи (настоящи или бъдещи) изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.
Обща дължима сума
0.00 лева
0.00 лева

Избери желана сума от 1000 до 38000 лева за срок от 6 до 120 месеца.

 
 

Предимства

 • Преференциален лихвен процент

  Преференциален лихвен процент при ползване на застраховка на кредитните вноски.

 • Съобразен с твоите нужди

  Най-доброто индивидуално решение, съобразено с личните ти предпочитания.

 • Прозрачно ценообразуване

  Референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка.

 • Пакет „Живот ПЛЮС“ за срока на кредита

  Осигури си спокойствие при изплащане на кредита, защото неблагоприятните ситуации се случват без предупреждение и в тези моменти ти и семейството ти се нуждаете от подкрепа.

Уебсайтът на Райфайзенбанк използва бисквитки (cookies)

Това се прави с цел подобряване на неговата ефективност. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата “Политика за използване на бисквитки”

Разбрах